การวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน(Candlesticks) และประวัติความเป็นมา

การวิเคราะห์ด้วยกราฟแท่งเทียน หรือ Candlesticks นั้นมีต้นกำเนิดจากญี่ปุ่น จุดเริ่มต้นง่ายๆ ไม่ได้เกี่ยวกับตลาดหุ้นเลย แต่มาจากนักธุรกิจค้าข้าว โดยมีจุดประสงค์เพียงเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สำหรับการซื้อขายข้าวเท่านั้น แต่ในปัจจุบันการวิเคราะห์แท่งเทียน กลับมีประโยชน์มหาศาลในหลายอย่างที่เห็นชัดคือ การวิเคราห์ตลาดหุ้น วิเคราะห์ซื้อขายตลาดล่วงหน้า และตลาด forex  ผู้ที่กำเนิด ศาสตร์แท่งเทียนคือ Munehisa Homma เพื่อนำมาวิเคราะห์ราคาข้าวนั่นเอง

Munehisa Homma

Munehisa Homma

ประวัติท่าน Munehisa Homma เกิดในปี 1724 ในครอบครัวที่ร่ำรวยและทำธุรกิจเกี่ยวกับข้าว เขาเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องการค้าข้าวเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังมีความสามารถในการเข้าใจถึงอารมณ์ของผู้คน ที่ทำการซื้อขายข้าวเป็นอย่างดีอีกด้วย ส่วนเรื่องความรู้ทางการเงินก็ไม่ยิ่งหย่อน ด้วยเหตุนี้รัฐบาลญี่ปุ่นในสมัยนั้นจึงได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นที่ปรึกษาด้านการคลัง

การวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน

[สอนเทรดIQ Option ep.6] สรุปพื้นฐานแท่งเทียนคลิปเดียวจบ

CandleStick: เทคนิคการวิเคราะห์แท่งเทียน

รูปแบบกราฟแท่งเทียน

รูปแบบกราฟแท่งเทียน

26 คู่รูปแบบกราฟแท่งเทียน

15 Price Pattern & Price Action รูปแบบของกราฟราคาและพฤติกรรมของกราฟราคา YouTube

แนวคิดศาสตร์แท่งเทียน  Homma ประกอบไปด้วยหลักคิดอยู่ 3 ประการ ดังนี้

1.ราคาของข้าวมีความสำคัญมากกว่าข่าวสาร หรือผลประกอบการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐานอย่างสิ้นเชิง

2.ผู้ที่ทำการซื้อขายข้าว ตัดสินใจกันด้วยอารมณ์ล้วนๆ ซึ่งมีทั้ง ความดีใจ เสียใจ กลัว และความคาดหวัง โดยปราศจากซึ่งการตัดสินใจด้วยเหตุผล

3.ราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ไม่ใช่ราคาที่เหมาะสม แต่เป็นเพียงราคาที่ผู้ซื้อขายมีความพึงพอใจร่วมกันเท่านั้น

จากหลักคิดของท่าน Homma ทั้ง 3 ประการ จะเห็นได้ว่าเป็นไปตามแนวทางของการวิเคราะห์ทางเทคนิคทุกประการ คือ ให้ความสำคัญกับราคาซื้อขาย ณ ขณะนั้นมากกว่า ข้อมูลข่าวสารหรือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน จึงอาจกล่าวได้ว่า ท่าน Homma คือบิดาของการวิเคราะห์ตามแนวทางเทคนิคของฝั่งเอเชียเลยก็ว่าได้

หลังจากที่เพื่อนๆได้อ่านบทความข้างต้นจบแล้ว ก็อาจจะมีคำถามเกิดขึ้นในใจว่า มีความจำเป็นอย่างไร ทำไมจึงต้องใช้การวิเคราะห์แบบกราฟแท่งเทียน Candlesticks ในการซื้อขายกับตลาด forex ผมได้สรุปเหตุผลที่สำคัญ ที่ไม่ควรมองข้าม Candlesticks ได้ดังนี้

1.กราฟแท่งเทียน (Candlesticks) มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์เพื่อใช้สำหรับการซื้อขายเพราะ ประกอบไปด้วย ราคาเปิด (Open Price) , ราคาปิด (Close Price) , ราคาสูงสุด (High Price) , ราคาต่ำสุด (Low Price) โดยนำข้อมูลทั้งหมดมาสร้างเป็นกราฟแท่งเทียนเพียงแท่งเดียว

2.กราฟแท่งเทียน 1 แท่ง สามารถอธิบายอารมณ์และบรรยากาศการซื้อขายในตลาดได้เป็นอย่างดี

3.กราฟแท่งเทียนสามารถบอกได้ว่าการซื้อขาย ณ ขณะนั้น ใครมีพลังมากกว่ากันระหว่าง กระทิงกับหมี หรืออีกในหนึ่งก็คือ มีแรงส่งไปทางขึ้นหรือลง นั่นเอง

4.สามารถบอกได้ว่า ช่วงเวลาต่อจากนี้ไป มีโอกาสที่กราฟจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง ซึ่งหมายความว่า ตัวกราฟแท่งเทียนสามารถอ่านสัญญาณซื้อขายได้ด้วยตัวของมันเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีดัชนีอื่นๆเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ซื้อขายเลยก็ได้

อ่านเพิ่่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *